Garanti.

Garantitid 12 månader.

Garanti gäller under förutsättning:

att fordonet varit föremål för normal skötsel och vård.

att riktning och plåtarbete är fackmässigt utförda.

att eventuell tidigare lackering är av sådan kvalite att ingen reaktion uppstår mot det nya färgmaterialet.

Garantin gäller ej:

för rostbildning vid skarvar, fogar mellan karossdetaljer eller under ej demonterade lister.

för yttre skador stenskott, åverkan eller nedfall.

 

 

Skötselanvisningar

Det är praktiskt taget oundvikligt att yttre påverkan som fukt, temperaturskift, sol, vägsalt, industrigas, fågelavföring eller kåda angriper lacken. Utan regelbunden och behovsmässig skötsel kan det redan efter kort tid leda till glansförlust och till att lackens motståndsförmåga minskas. Därför: Endast rätt skötsel resp. konservering sörjer för att billackeringen bevarar sitt värde.

Före behandlingen med polermedel eller konserveringsvax skall billackeringen alltid först tvättas noga. Polera eller konservera ej i direkt sol eftersom den uppvärmda lackytan är känsligare och därför svårare att bearbeta.Nya, färska reparationslackeringar får i de första 4-6 veckorna endast rengöras försiktigt med rent vatten utan tillsatser. Först därefter är lackfilmen härdad och restlösningsmedlet har avdunstat från filmen. Efter härdningen är alla rengöringssätt naturligtvis (tvättanläggning, högtrycksrengöring etc.) möjliga.

Ett lätt glansflor på lackeringen (t ex vid nästan nya bilar) tas bort med högglanspolish. Lägg på den milda polishen på den rengjorda lacken och ta därefter bort det med mjuka trasor eller bomull. Vi rekommenderar att därefter ytterligare konservera högglansen med hårdglans.

På äldre resp. kraftigt påverkade lackeringar är en förbehandling med lackrengöring nödvändig efter tvättning och torkning. Dränk in en mjuk trasa eller bomull med lackrengöring och bearbeta avsnitt för avsnitt med roterande rörelser. Bomull eller trasa kan uppta färgen från lackeringen eftersom smutspartiklar och vittringsprodukter avlägsnas. Efter denna intensivrengöring skall ytan absolut konserveras med hårdglans. Utöver den regelbundna skötseln rekommenderar vi att kontrollera lackeringen varje år i början av vintern avseende stenslag eller andra lackskador och vid behov reparera. Det är det enda sättet att säkert undvika att skadorna sprider sig.

Tillagd i varukorgen